Contact Info
Lokerse Minivoetbalkern
Facebookpagina LMV

Secretariaat: Koen De Bock
Groendreef 37, 9160 Lokeren
Bankrekening: BE94 4433 7934 8114

Email: secretaris@lmv.be
Tel.: 0478/67.28.49

>> Bestuur ...
>> Sporthal ...
Hoofdsponsors

Dranken Van Eetvelde

Haribo

De Bock & Co

Creynergie

Biznis Hotel

Cesar

 

Algemene Reglementen (Voetbal Vlaanderen)


GEEN SCHEIDSRECHTER

Indien er geen scheidsrechter komt opdagen kan u volgend
permanentie nummer bij Voetbal Vlaanderen proberen: 0472/061101
Bij afwezigheid van een scheidsrechter, moet de thuisploeg voor een scheidsrechter zorgen, ook al is dat desnoods een speler. De wedstrijd moet ALTIJD doorgaan.

UURREGELING SPORTHAL

Tijdens het seizoen zal volgende uurregeling van toepassing zijn :
Maandag :
   van 20.30u tot 21.30u
   van 21.30u tot 22.30u
   van 22.30u tot 23.30u
Woensdag :
   van 20.30u tot 21.30u
   van 21.30u tot 22.30u
   van 22.30u tot 23.30u
Vrijdag :
   van 21.30u tot 22.30u
   van 22.30u tot 23.30u


WEDSTRIJDBLADEN

Vanaf seizoen 2019-2020 wordt gewerkt met digitale wedstrijdbladen (www.wedstrijdbladen.be)
Alle formaliteiten met betrekking tot de digitale wedstrijdbladen is terug te vinden in deze presentatie Presentatie wedstrijdbladen.be.
Indien het digitale platform niet beschikbaar is, kan een beroep gedaan worden op papieren wedstrijdbladen die nog steeds ter beschikking liggen in de kantine van de sporthal. In dit geval dient het bestuur op de hoogte gebracht worden via de LMV WhatsApp groep.

FORMALITEITEN VOOR DE WEDSTRIJD

1. Elke ploeg zorgt voor een degelijke wedstrijdbal. De scheidsrechter bepaalt welke bal gebruikt wordt.

2. De wedstrijd vangt aan op het uur dat wordt aangeduid in het kalenderboekje. Indien een ploeg niet over het minimum vereiste aantal van 4 spelers beschikt op het aanvangsuur, wordt maximum 8 minuten gewacht op eventuele laatkomers. Daarna wordt onherroepelijk een niet aangekondigde forfait toegekend aan de onvolledige ploeg.

SPELREGELS

Zoals tijdens de vorige competities, zal volledig gespeeld worden volgens de reglementen van de Voetbal Vlaanderen (VV). Wij herhalen enkele belangrijke elementen :


1. Wanneer tijdens de wedstrijd een rode kaart valt, zal de ploeg steeds met 1 man minder moeten verder spelen, ongeacht het feit dat de speler die de rode kaart kreeg, een veld- of wisselspeler was.


2. Vervangingen : er kan door beide ploegen te allen tijde vervangen worden, ook tijdens de laatste 5 minuten van de wedstrijd.


3. De scheidsrechter mag voordeel toekennen.


4. Protestcorner : protest t.o.v. scheidsrechter mag bestraft worden met een extra corner, die dezelfde waarde heeft als een met normaal spel afgedwongen corner. Het spel wordt hervat op de plaats waar het stilgelegd werd bij het protest.


5. Sliding : is toegelaten, voor zover dit gebeurt zonder tegenstander in de buurt. Indien een tegenstander licht wordt beinvloed wordt het bestraft met een onrechtstreekse vrijschop, voor zware hinder wordt een rechtstreekse vrijschop gegeven.


6. Hielpas : kan slechts bestraft worden indien scheidsrechter oordeelt dat het om gevaarlijk of brutaal spel gaat.


7. Rechtstreekse cornerbal : elke spelfout buiten strafschopgebied waarbij aan de aanvallende ploeg reeel doelgevaar wordt ontnomen, en waar de scheidsrechter een kaart toont, wordt bestraft met een rechtstreekse cornerbal. Na de cornerbal wordt het spel hervat met een vrijschop voor de gemaakte spelfout.


8. Dubbeltrap (tweeshot) : bal wordt toegekend aan de aanvallende ploeg. Wanneer na de dubbeltrap de bal over de doellijn gaat, wordt een corner toegekend. Indien de bal de zoldering raakt, wordt de vrijschop eveneens toegekend aan de aanvallende ploeg.

 

REGLEMENTEN

1. Verloop van de competitie
Elke deelnemende ploeg speelt tijdens de eerste ronde eenmaal tegen alle andere ploegen. Na deze wedstrijden wordt een klassement opgesteld, en zal er een reeksindeling worden opgemaakt adhv het aantal ploegen.
De 2e Ronde wordt aangevat met de behaalde punten in de Voorronde gedeeld door 3, afgerond tot op een geheel getal (decimaal < 0,5 naar beneden; decimaal >= 0,5 naar boven). Per reeks zal een kampioen worden bepaald via een heen- en terugwedstrijd tussen elke ploeg.
Tijdens de competitie worden geen wedstrijden uitgesteld, zelfs niet na onderling overleg tussen de clubs.


2. Aansluiting van nieuwe spelers is mogelijk tot 1 maart; zoals het reglement van Voetbal Vlaanderen voorschrijft. Elke ploegverantwoordelijke moet de aansluiting van een nieuwe speler verplicht melden in de WhatsApp-groep voor ploegverantwoordelijken en aanvullen op de ledenlijst van de ploeg.


3. Wanneer voor, tijdens of na de wedstrijd schade wordt toegebracht aan de zaal, dient dit door de scheidsrechter op het scheidsrechtersblad vermeld te worden.


4. Ingeval van gelijke puntenstand in het klassement zullen volgende criteria, in dalende volgorde van belangrijkheid, beslissen over de toekenning van de plaats :
(a) gewonnen wedstrijden van de gespeelde ronde
(b) doelpunten voor van de gespeelde ronde
(c) doelpunten tegen van de gespeelde ronde
(d) in geval van beslissing om de titel, vervallen (b) en (c), en wordt een testwedstrijd gespeeld.


5. Straffen uitgesproken door het strafcomite van Voetbal Vlaanderen worden aan de ploegen gecommuniceerd via E-Kickoff. Straf- en tuchtcomite:
Uitnodiging(en) om te verschijnen voor het straf- en tuchtcomite zullen "verzonden" worden via het E-kickoff platform. Nota: zelf in het oog te houden / te raadplegen door de gerechtelijk correspondent / ploegverantwoordelijke(n) van de ploeg van de 'gedagvaarde' speler(s).
Uitspraken van het straf- en tuchtcomite worden op datum van de zitting medegedeeld aan de beklaagde(n).
Deze uitspraken verschijnen ook in Sportleven (d.i. een digitale krant die alle officiele publicaties van de verschillende KBVB instanties verzamelt - zie: https://www.belgianfootball.be/nl/competities/sportleven
Bij afwezigheid van de beklaagde op de dag van de zitting van het straf- en tuchtcomite, wordt hij bij verstek veroordeeld ' uitspraak: idem via Sportleven - zelf te controleren.


6. Forfaits : er wordt een onderscheid gemaakt tussen aangekondigde en niet-aangekondigde forfaits. Indien een ploeg zijn forfait ten minste 7 kalenderdagen voor de bewuste speeldag meldt bij het secretariaat (e-mail, WhatsApp groep), dan is sprake van een aangekondigd forfait, en zal 40 euro aangerekend worden bij een eerste, tweede en derde overtreding. Alle andere gevallen worden beschouwd als niet-aangekondigde forfait. Een eerste niet-aangekondigd forfait kost 50 euro, een tweede 60 euro en voor een derde 70 euro, en bij een vierde geval wordt 80 euro + een adminstrative boete van 25 euro aangerekend. Na 4 forfaits tijdens een zelfde seizoen wordt de betreffende ploeg uitgesloten. Zowel bij een aangekondigde als bij een niet-aangekondigde forfait krijgt de tegenstander een bedrag van 15 euro. Elk forfait geeft recht op 3 wedstrijdpunten en 10 doelpunten in het voordeel van de tegenstrever.


7. Fair Play Beker
Over het volledige seizoen zal een Fair Play Beker uitgereikt worden. Volgend puntensysteem is van toepassing:
- 1 gele kaart = 1 strafpunt
- 2 maal geel in zelfde wedstrijd = 5 strafpunten
- 1 rode kaart = 10 strafpunten
- 1 onaangekondigd forfait = 5 strafpunten
- 1 aangekondigd forfait = 3 strafpunten
De nog in het referendum aanwezige ploeg met het minste aantal strafpunten is de winnaar. Bij gelijke puntenstand wordt de winnaar bepaald door het laagste boetebedrag op het einde van het seizoen.


8. Gele en Rode Kaarten
Bij 1 gele kaart mag de speler op het terrein blijven.Bij de tweede gele kaart voor een zelfde speler in dezelfde wedstrijd, krijgt hij automatisch een rode kaart, en mag hij vervangen worden. Deze rode kaart wordt niet behandeld door het strafcomite. Er is een administratieve boete aan verbonden van 5 euro. De twee gele kaarten die hij in dezelfde wedstrijd kreeg worden onmiddellijk omgezet in een schorsing van 1 speeldag en verdwijnen van zijn strafblad. Deze schorsing gaat in op de eerstvolgende speeldag na de wedstrijd van de feiten. Indien de speler reeds gele kaarten achter zijn naam had uit andere wedstrijden, blijven deze uiteraard bestaan.

Bij 3 gele kaarten in verschillende wedstrijden wordt de speler voor 1 speeldag geschorst op de eerstvolgende speeldag na de laatste feiten. Per 3 gele kaarten wordt een administratieve boete opgelegd van 5 euro.

Bij een rechtstreekse rode kaart wordt een boete geheven van 15 euro voor de ploeg van de betreffende speler, en wordt zijn dossier doorgespeeld aan het strafcomite van Voetbal Vlaanderen.
Wanneer na een rode kaart het strafcomite beslist dat "Uitsluiting voldoende" is, dan wordt de rode kaart omgezet in 2 x gele kaart. Deze 2 gele kaarten tellen mee voor een eventuele schorsing na 3 gele kaarten.
Wanneer voor en/of tijdens de wedstrijd een rode kaart valt, zal de ploeg steeds met 1 man minder moeten verder spelen, ongeacht het feit dat de speler die de rode kaart kreeg, een veld-of wisselspeler was. in het geval van een wisselspeler zal op dat ogenblik een niet-gestrafte speler opgeofferd worden.
Wanneer een geschorste speler zich in de neutrale zone bevindt, zal een boete geheven worden van 20 euro.

Ploegverantwoordelijken kunnen schorsingen van hun spelers raadplegen via het E-Kickoff platform.


9. Incidenten en agressie tijdens en na de wedstrijden (aanvulling aan het Voetbal Vlaanderen reglement):
het LMV-bestuur behoudt zich het recht voor om extra sancties op te leggen bovenop de sancties van Voetbal Vlaanderen, voor tijdens en na alle activiteiten en wedstrijden van de LMV.


10. Elke aansluiting van een nieuwe speler dient door de ploegverantwoordelijke gemeld te worden in de WhatsApp-groep van de ploegverantwoordelijken.


11. Facturatievoorwaarden en daaraan verbonden sancties: de voorwaarden op officiele documenten of communicatie (mail/WhatsApp/facturen/e.d.) van LMV primeren steeds op voorwaarden van Voetbal Vlaanderen.

 

 
RANGSCHIKKING

RONDE 2

SELECT LEAGUE
(Reeks 1)

Nr. Ploeg Punten
1 DM Care Supply 17
2 MVC Gedebo 16
3 Den Dam/TDM 16
>> Rangschikking ...

ALGUMS LEAGUE
(Reeks 2)

Nr. Ploeg Punten
1 Boca Seniors 15
2 FC Johanna 14
3 Argentanie 12
>> Rangschikking ...

DRANKEN VAN EETVELDE LEAGUE
(Reeks 3)

Nr. Ploeg Punten
1 FC Biercelona 12
2 MVC Easy-Camera 9
3 MVC BDL Advies 9
>> Rangschikking ...

FAIRPLAY
Nr. Ploeg Totaal
1 Rolluiken De Schrijver 1
2 De Zondagzuipers 3
3 MVC Easy-Camera 3
>> Fairplay ...
BEHEER
Naam :

Paswoord :