Contact Info
Lokerse Minivoetbalkern
Facebookpagina LMV

Secretariaat: Koen De Bock
Groendreef 37, 9160 Lokeren
Bankrekening: BE94 4433 7934 8114

Email: secretaris@lmv.be
Tel.: 0478/67.28.49

>> Bestuur ...
>> Sporthal ...
Hoofdsponsors

Dranken Van Eetvelde

Creynergie

Haribo

Biznis Hotel

Cesar

 

2021-11-22 Protocol voor uitstellen wedstrijden t.g.v. coronaOmdat we de voorbije weken gemerkt hebben dat het aantal aanvragen tot uitstel omwille van corona toeneemt, herhalen we hierbij graag nog eens het Coronaprotocol uitgeschreven door Voetbal Vlaanderen.

Onderstaand protocol is van toepassing op alle competities georganiseerd door de KBVB tijdens het seizoen 2021-2022, evenals op alle competities waar 11 tegen 11 wordt gespeeld uit het niet-professionele voetbal van Voetbal Vlaanderen en ACFF. In geval van een geschil m.b.t. de toepassing van dit protocol zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde instantie van respectievelijk de KBVB of de betrokken vleugel die een beslissing ter zake zal nemen. Een inbreuk op dit protocol zal beschouwd worden als een inbreuk op het bondsreglement en derhalve het voorwerp uitmaken van een dossier dat aan de bevoegde bondsinstantie zal worden voorgelegd.

Wanneer 3 of meer spelers niet mogen/kunnen deelnemen aan de wedstrijd wegens besmetting of verplichte quarantaine op de dag van de wedstrijd, dan kan de club in kwestie aan de bevoegde instantie (de organisator van de bewuste competitie) vragen om de wedstrijd uit te stellen. De vraag tot uitstel dient via e-mail minivoetbal@voetbalvlaanderen.be EN secretaris@LMV.be gericht te worden door de gerechtigd correspondent aan Voetbal Vlaanderen en de eventueel betrokken organisator van de competitie (LMV).

Bij de vraag tot uitstel dienen alle documenten die het bewijs leveren van besmetting en/of verplichte quarantaine te worden gevoegd (doktersattesten, verklaring agentschap zorg en gezondheid, testresultaten, communicatie vanwege de contact tracing, etc.). De confidentialiteit van het beheer van deze gegevens wordt gegarandeerd. Om te verifiëren of een speler al dan niet deel uitmaakt van de desbetreffende ploeg van een club zullen de wedstrijdbladen van de 4 meest recente officiële wedstrijden van die ploeg worden geverifieerd. Indien betrokkene minstens 1 keer op een dergelijk wedstrijdblad werd ingeschreven, zal hij beschouwd worden als deel uitmakend van deze ploeg.

top


2021-11-02 Coronamaatregelen vanaf 1 november 2021
Een overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 november op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 26 oktober 2021, gevat in het federaal ministerieel besluit van 28 oktober 2021.

We concluderen dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor sportkantines. Zij moeten 100% de horecaregels volgen. In een notendop betekent dit:
 Wie zich verplaatst in de sporthal buiten het terrein draagt een mondmasker.
 Covid Safe Ticket voor alle mensen die kantine binnenkomen.
 Personeel / vrijwilligers dragen mondmaskers
 Op terras is geen Covid Safe Ticket verplicht.

Lokaal kunnen er dus strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier volledig en uitgebreid voor je op.

Mondmasker
 Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 13 jaar.
 Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).
 Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 Voor trainers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 Voor wisselspelers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen

Publiek
Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft. Houd wel rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke indoorinfrastructuur. Van zodra je op je vaste plaats zit, mag het mondmasker af.

Beheer sportinfrastructuur
 De sporthal moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 Volgens het federale KB moet de sporthal verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder.

Meer uitgebreide informatie kan je vinden via https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/coronamaatregelen-vanaf-1-november-geen-uitzondering-voor-sportkantines

top


>> Meer Nieuws ...
RANGSCHIKKING

2021-2022 RONDE 1

Nr. Ploeg Punten
1 SYNERGIE 36
2 FC FRITUUR T HOEKSKEN 34
3 DEN DAM/TDM 33
4 BEROEPSKLEDING VAN DAMME 30
5 DE BOCK EN CO 25
>> Rangschikking ...

FAIRPLAY
Nr. Ploeg Totaal
1 BOCA SENIORS 0
2 DEN DAM/TDM 0
3 GRONDWERKEN DE RIDDER 0
>> Fairplay ...
BEHEER
Naam :

Paswoord :